Ders İzlencesi


İNGİLİZCE:

A LEVEL:

  1. Main Course: Elementary / Pre-intermediate / Intermediate Coursebook
  2. Reading & Writing Booklet 1-2
  3. Speaking Booklet

B LEVEL:

  1. Main Course: Pre-int. / Intermediate / Upper-int. Coursebook
  2. Reading & Writing Booklets 1-2
  3. Speaking Booklet

C LEVEL:

  1. Main Course: Intermediate / Upper-int. Coursebook
  2. Reading & Writing Booklets 1-2
  3. Speaking: Q Skills for Success 4

 

FRANSIZCA:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Fransızca hazırlık bölümü akademik yılın başında temel düzey ile eğitime başlar. Bu doğrultuda belirlenen kitaplar ve ders işleyişi Avrupa Ortak Dil Önerileri Çerçevesi ölçütlerine göre belirlenir. Bir akademik yıl içinde okutulacak kitaplar şunlardır:

Manuel (Temel Kitap): Alter Ego Plus A1, Alter Ego Plus A2 ( Dinleme, Yazma,Okuma,Konuşma yetilerini içinde barındırır.)

Lecture et Ecriture (Okuma ve Yazma): Livret de lecture et d’écriture ( Düzeye uygun seçilen edebiyat klasikleridir. )

 Conversation (Konuşma): Les themes sur Internet (Culturethèque)

 

ALMANCA:

       2022-2023  Ders Yılı Almanca Hazırlık Programı  kapsamında  kurlar  ve ders materyalleri şu şekildedir:

       Derslerimizde materyal olarak geçen yıl yeni baskısı ile yayınlanmış olan “Schritte international neu” kitabı kullanılacaktır.

Kurlara göre:   A1.1 “Schritte international neu”  1. Cilt

                         A1.2 “Schritte international neu”  2. Cilt

                         A2.1  “Schritte international neu”  3. Cilt

                         A2.2 “Schritte international neu”   4. Cilt

                         B1.1 “Schritte international neu”   5. Cilt

                         B1.2 “Schritte international neu”  6. Cilt

        Ders materyallerimize paralel olarak, derslerimizde dinleme-anlama, konuşma, okuma, yazma ve dilbilgisi becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak  ek çalışmalar yer almaktadır. Ders içerikleri kapsamında, kısa Film, Video izlemelerine olanak sağlanmaktadır.

       Ders kitaplarımızda yer alan ünitelerdeki konulara bağlı olarak, öğrencilerimize gramer alıştırmaları için materyaller verilmektedir; öğrencilerin işlenen  konularda ders dışında da tekrar yaparak,  kendilerini geliştirmeleri,  hatalarının tespit edilmesi ve sorularının cevaplandırılarak eksiklerinin giderilebilmesi için olanak sağlanmaktadır.                                   

Font Büyüt
Arka Plan Rengini Değiştir