Temel Değerlerimiz


Kurumsallaşma

Yabancı Diller Yüksekokulu, çalışmalarını bireylerin varlığına bağlı olmadan sürdürebilmek ve geliştirebilmek için çoğunluğun katılımını esas alan demokratik bir yapı hedeflemiştir. Bu bağlamda yüksekokulumuza ait bütün birimlerin çalışma şekil ve süreçleri, görev ve sorumlulukları tanımlanarak yetki ve sorumluluğun paylaşıldığı demokratik bir yapılanma getirilmiştir.

Şeffaflık

Yabancı Diller Yüksekokulu, bilgi paylaşımı ve hesap verme sorumluluğunu temel alarak, yönetim anlayışında şeffaflık ilkesini benimsemiş ve bu ilke doğrultusunda yönetim, öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki iletişimi daha etkili ve katılımcı bir hale getirmiştir.

Adalet

Yabancı Diller Yüksekokulu işleyişini 110 akademik, 9 yabancı uyruklu akademik  ve 19 idari personelden oluşan kadrosuyla bireysel hakları ve eşitliği temel alarak gerçekleştirmektedir

Font Büyüt
Arka Plan Rengini Değiştir