Kurslar Koordinatörlüğü


Kurslar Koordinatörlüğü genel olarak dil kursları düzenlemek ve kursların sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Döner Sermaye Birimi tarafından açılan yabancı dil kurslarının içeriğinin düzenlenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi, görev yapacak öğretim elemanlarının tespiti ve benzeri kursların sağlıklı olarak işleyebilmesi için gerekli tüm çalışmaları yerine getirmektedir.

Kurslar koordinatörlüğünce planlanan kurslar üç başlık altında toplanmaktadır:

Akademik Yıl Boyunca Süren Kurslar:

Bu kurslar öğretim yılı boyunca süren Genel Yabancı Dil, Yazma ve Konuşma kurslarıdır. Kurs sonunda yükümlülüklerini yerine getiren kursiyerlere “Katılım Sertifikası” verilir. Ayrıca dönemlik olarak YDS, TOEFL ve IELTS’e hazırlık ve yetiştirme kursları düzenlenmektedir.

Yaz Kursları:

Yaz döneminde akademik yıl boyunca süren kurslara ek olarak yeterlilik sınavlarına hazırlık ve test çözme kursları da düzenlenmektedir.

Kurumlara Özel Kurslar:

Ayrıca çeşitli kurum, kuruluşlardan ve topluluklardan gelen taleplere bağlı olarak her dönemde kurslar planlanabilmektedir.

Font Büyüt
Arka Plan Rengini Değiştir