Mesleki Gelişim Birimi


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

MESLEKİ GELİŞİM BİRİMİ – PROFESSIONAL DEVELOPMENT UNIT

“When teachers stop learning, so do students – Öğretmenler öğrenmeyi bıraktığında,

öğrenciler de bırakır” – Jim Knight

 

DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim kadrosunun sürekli öğrenimine ve gelişimine büyük önem verir. Bu amaca hizmet etmesi için okutmanlarının ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişim programı hazırlayacak bir “Mesleki Gelişim Birimi” – Professional Development Unit (PDU) oluşturulmuştur.

 

Misyon

 

PDU, SoFL (School of Foreign Languages) öğretim kadrosunun gereksinimlerine ve ilgi alanlarına göre belirlenen, onların bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik,  yenilikçi, işbirliğine dayanan ve güncel konularda atölye çalışmaları, seminerler ve araştırma çalışmaları düzenlemek ve geliştirmek için oluşturulan bir komitedir.

 

İş tanımı

– Mesleki Gelişim Birimi’ni yönetmek

– Yabancı Diller Yüksekokulu’ndaki eğitimin kalitesini artırmak için öğretim üyelerinin ihtiyaçları   doğrultusunda hizmet içi eğitim ve gelişim programları düzenlemek.

– Atölye çalışmaları, seminerler ve araştırma ve öğretmen geliştirme projelerini koordine etmek

– Bölüm Başkanları ve diğer koordinatörlerle etkili iletişim kurmak

– Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun idari ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak

– SoFL personelinin yeni üyelerini yönlendirmek.

– Yaklaşan etkinlikler hakkında bilgi vermek, anketler dağıtmak ve çevrimiçi platformlar yoluyla    öğretimdeki son gelişmeler hakkında personeli bilgilendirmek

 

MESLEKİ GELİŞİM BİRİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

  1. HİZMET ÖNCESİ EĞİTİM

AMAÇ: Kuruma yeni alınan elemanlara Yabancı Diller Yüksekokulu’nu tanıtmak, öğretim elemanından beklentileri belirtmek ve daha yüksek performans göstermesini sağlamak amacıyla ön eğitim vermek.

KAPSAM: Yabancı Diller Yüksekokulu’ndaki tüm birimlerin tanıtımını ve tüm yeni öğretim elemanlarını kapsar.

  1. KURUM GENELİ MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERLERİ

AMAÇ: Öğretim elemanlarını değişen ve gelişen mesleki yöntemler hakkında bilgilendirmek ve sınıf içi performanslarını arttırmak.

KAPSAM: Yabancı Diller Yüksekokulunda çalışan tüm öğretim elemanları

  1. KURUMLARARASI MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERLERİ

AMAÇ: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında çalışan yabancı dil öğretmenlerinin, fikir alışverişinde bulunmaları, yabancı dil öğretimindeki yenilikleri takip edebilmeleri ve öğretmenlik becerilerini bir üst seviyeye taşımalarına yardım etmek, gerektiğinde öğretmenlerle yapılan görüşmeler çerçevesinde kurumların ihtiyaçlarını analiz edip, bu ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş 60 ya da 90 dakikalık atölye çalışmaları, seminer haftalarına göre planlanmış eğitim ve çalıştaylar düzenlemek.

KAPSAM: Bu eğitimler devlet okulları ve özel okullarda çalışan yabancı dil eğitmenlerini kapsar.

İÇERİK:

Atölye ve Seminer Başlıkları

Classroom Management Fundamentals – Sınıf Yönetiminin Temeltaşları

Learner types/styles – Öğrenci Tipleri; Öğrenme Şekilleri

Task-based learning – Görev Temelli Öğrenme

Learner Motivation and Engagement – Öğrenci Motivasyonu

Blended Learning / Flipped Learning – Teknolojiyle Harmanlanmış Öğrenme

Mindfulness for the Art of Teaching – Öğretme Sanatında  Bilinçli Farkındalık Uygulamaları

Teaching Vocabulary – Sözcük Öğretimi

Game based learning – Oyun Temelli Öğrenme

Creative Writing – Yaratıcı Yazma

Storytelling in the Classroom – Sınıfta Öykü Anlatımı

Storyline in the Classroom – Sınıfta Öyküsel Gerçeklik

Creative Reading – Yaratıcı Okuma

Drama in the classroom – SınıftaYaratıcı Drama

Adapting the Course Book /Curriculum – Ders Kitabı ve Programı Entegrasyonu

Speaking strategies – Konuşma Stratejileri

Effective listening Etkili Dinleme

 

  1. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERLERİ

AMAÇ: Buca Eğitim Fakültesi, İngilizce, Almanca ve Fransızca Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin sınıfta uygulayabilecekleri teknikleri, karşılaşabilecekleri problemleri ve çözümlerini düzenlenen atölye ve seminerlerde sunmak,  alandan kişilerle fikir alışverişinde bulunmalarını sağlayarak mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak.

KAPSAM: 9 Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği ve Fransızca Öğretmenliği Bölümü öğrencilerini kapsar.

Font Büyüt
Arka Plan Rengini Değiştir