Öğrenci Memnuniyet Anketi


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Öğrenci Memnuniyet Anketi

KATILIM DERECENİZ:

(A) KesinlikleKatılıyorum(Çok Başarılı)

(B) Katılıyorum(Başarılı)

(C) Kararsızım(Orta)                                         

(D) Katılmıyorum(Başarısız)

(E) KesinlikleKatılmıyorum(Çok Başarısız)

Not: Aşağıdaki soruları lütfen dikkatlice okuyunuz ve üstte verilen kıstaslara göre optik forma işaretleyiniz. Görüş belirtme durumunda olmadığınız maddeleri BOŞ BIRAKINIZ!

 1. A) ULAŞILABİLİRLİK, İLETİŞİM, DİĞER HİZMETLER
 2. İhtiyaç duyduğumda okul yöneticileriyle rahatlıkla görüşebilirim.
 3. Yönetim öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlıdır.
 4. İhtiyaç duyduğumda öğretmenlerle rahatlıkla görüşebilirim.
 5. Düzey koordinatörünün öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur.
 6. Sınıf danışmanım bana gerekli zamanı ayırmakta ve başarı durumumu izlemektedir.
 7. Öğrenci işleri ile kolaylıkla iletişim kurabilmekteyim.
 8. Duyurular zamanında ve etkin olarak yapılmaktadır.
 9. Haberleşme araçları (e-posta, duyurular, web sayfası, v.b.) yeterlidir.
 10. Ara sınav notları zamanında sisteme işlenmektedir.
 11. Teknik odadan gün boyunca fotokopi ve ders malzemelerini (worksheet) kolaylıkla alabiliyorum.
 12. Sınıfımın temizliği düzenli olarak yapılmaktadır.
 13. Bina içerisindeki tuvaletlerin temizliği düzenli olarak yapılmaktadır.
 14. Quiz sonuçlarımıDEBİS üzerinden zamanında takip edebiliyorum.
 15. Devamsızlık durumumu DEBİS üzerindenzamanında takip edebiliyorum.

B)AKADEMİK ORTAM VE ÖĞRENMEYİ DESTEKLEYİCİ OLANAKLAR

 1. Derslerde öğretim teknolojisi etkili (projeksiyon cihazı, tepegöz vb.) ve yeterli bir şekilde kullanılmaktadır.
 2. Ünitelerle ilgili ek olarak hazırlanan materyaller (worksheet) yeterli sayıdadır.
 3. Ünitelerle ilgili ek olarak hazırlanan materyaller (worksheet) yeterince kapsamlıdır.
 4. Main Course dersinde konuların işlenme hızı uygundur.
 5. Main Course(Empower) kitabı dinleme becerileri açısından yeterli bir içeriğe sahiptir.
 6. Main Course kitabı okuma becerileri açısından yeterli bir içeriğe sahiptir.
 7. Main Course kitabı konuşma becerileri açısından yeterli bir içeriğe sahiptir.
 8. Main Course kitabı yazma becerileri açısından yeterli bir içeriğe sahiptir.
 9. Sınıf içi ve sınıf dışı yazma ödevleri öğrenmeme katkıda bulunmaktadır.
 10. Empower Main Course kitabı seviyeme uygundur.
 11. Proje ödevlerinin faydalı olduğunu düşünüyorum.
 12. Online ödevler için sanal sınıflara kaydolmakta sorun yaşamıyorum
 13. Sınıf ortamı (arkadaşlarımın tutumu) dil öğrenmem için elverişlidir.
 14. Genel olarak verilen eğitimin İngilizce seviyemin gelişimine katkıda bulunduğunu düşünüyorum.
 15. C) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN UYGUNLUĞU
 16. Sınavlar adil ve objektif olarak değerlendirilmektedir.
 17. Derslerde verilen ödevlerle ilgili faydalı dönüt almaktayım.
 18. Okuldaki başarı grafiğimi takip edebiliyorum.
 19. Konuşma sınavları seviyeme uygundur.
 20. Dinleme sınavları seviyeme uygundur.
 21. Yazma sınavları seviyeme uygundur.
 22. Online ödevler eksiklerimi görmemde etkilidir.
 23. Sınavlardan aldığım notlar gerçek başarı düzeyimi yansıtmaktadır.

D)ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRME ANKETİ

(Aşağıdaki 10 soruyu cevap anahtarında P1 kodlu öğretim elemanı için 37-46,P2 kodlu öğretim elemanı için 47-56, P3 kodlu öğretim elemanı için57-66aralığında kodlayınız.)

 1. Sorulan sorulara açık, net ve tatmin edici cevaplar verir.
 2. Derste ilgiyi sürekli canlı tutar ve derse aktif katılımımı sağlar.
 3. Sınavları ve ödevleri adil değerlendirdiğine inanıyorum.
 4. Ders anlatım ve teknolojilerini yerinde ve etkin bir şekilde kullanır.
 5. Bu öğretim elemanından öğrendiklerimi sınıf içinde uygulayabiliyorum.
 6. Öğrencilerin derse katılımını eşit şekilde sağlar.
 7. Derse zamanında ve düzenli olarak girer.
 8. Öğrencilerin hepsine eşit mesafededir.
 9. Ders saatlerini etkili olarak kullanmaktadır.
 10. Genel olarak bu öğretimelemanının uygulama,tutum ve davranışlarından memnunum.

DİĞER GÖRÜŞLERİNİZ:

 

 

 

 1. E) YDY MOBİL UYGULAMA İHTİYAÇ ANALİZİ

!!!DİKKAT!!!KODLAMALAR OPTİK FORMA YAPILACAKTIR!!!

 1. A) Kadın                 B) Erkek
 2. Öğrenim Düzeyiniz A) Lisans                B) Y.Lisans
 3. Telefonunuzun işletim sistemi nedir? A) Android     B)İos            C)Diğer

 

KALAN TÜM SORULAR İÇİN:   A) EVET        B)HAYIR

 

 1. Yüksekokulumuz ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için internetten faydalanıyor musunuz?
 2. Yüksekokulumuzda öğrencilere yönelik mobil bir uygulamaya ihtiyaç var mı?

Aşağıdaki özelliklerden hangilerinin uygulama özellikleri arasında olmasını tercih edersiniz?

 1. Yemek menüsü.
 2. Acil ve önemli numaraları doğrudan arayabilme.
 3. Duyuru ve haberler.
 4. Not ve devamsızlık bilgilerini görebilme.
 5. Akademik takvim ve sınav tarihleri.
 6. Önemli anlarda anlık bildirim gönderimi.
 7. Sınav notu ilan edildiğinde anlık bildirim gönderimi.
 8. Okula ulaşım için gerekli toplu taşıma saat, durak ve güzergah bilgileri.
 9. Öğrenci belgesi talebini uygulamadan yapabilmek.
 10. Kampüs içinde yer ve yön bulmaya yardımcı akıllı harita.
 11. Derse giriş saatleri ve ders aralarına ne kadar süre kaldığını gösterir kronometre.

 

YUKARIDAKİLERDEN FARKLI OLARAK 3 ADET DAHA EK ÖZELLİK ÖNERİNİZ NELER OLABİLİR?

 

1 –

2 –

3 –

 

 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

1.      İhtiyaç duyduğumda okul yöneticileriyle rahatlıkla görüşebilirim.

77,68

2.      Yönetim öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlıdır.

77,90

3.      İhtiyaç duyduğumda öğretmenlerle rahatlıkla görüşebilirim.

84,98

4.      Düzey koordinatörünün öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur.

77,85

5.      Sınıf danışmanım bana gerekli zamanı ayırmakta ve başarı durumumu izlemektedir.

86,39

6.      Öğrenci işleri ile kolaylıkla iletişim kurabilmekteyim.

80,22

7.      Duyurular zamanında ve etkin olarak yapılmaktadır.

80,02

8.      Haberleşme araçları (e-posta, duyurular, web sayfası, v.b.) yeterlidir.

79,40

9.      Ara sınav notları  zamanında sisteme işlenmektedir.

81,60

10.  Teknik odadan gün boyunca fotokopi ve ders malzemelerini (worksheet) kolaylıkla alabiliyorum.

83,61

11.  Sınıfımın temizliği düzenli olarak yapılmaktadır.

86,58

12.  Bina içerisindeki tuvaletlerin temizliği düzenli olarak yapılmaktadır.

83,03

13.  Quiz  sonuçlarımı DEBİS  üzerinden zamanında takip edebiliyorum.

81,58

14.  Devamsızlık durumumu DEBİS  üzerinden zamanında takip edebiliyorum.

84,97

15.  Derslerde öğretim teknolojisi etkili (projeksiyon cihazı) ve yeterli bir şekilde kullanılmaktadır.

83,98

16.  Ünitelerle ilgili ek olarak hazırlanan materyaller (worksheet) yeterli sayıdadır.

79,66

17.  Ünitelerle ilgili ek olarak hazırlanan materyaller (worksheet) yeterince kapsamlıdır.

78,39

18.  Main Course dersinde konuların işlenme hızı uygundur.

80,30

19.   Main Course(Empower) kitabı dinleme becerileri açısından yeterli bir içeriğe sahiptir.

79,03

20.   Main Course kitabı okuma becerileri açısından yeterli bir içeriğe sahiptir.

78,90

21.   Main Course kitabı konuşma becerileri açısından yeterli bir içeriğe sahiptir.

80,45

22.  Main Course kitabı yazma becerileri açısından yeterli bir içeriğe sahiptir.

79,41

23.  Sınıf içi ve sınıf dışı yazma ödevleri öğrenmeme katkıda bulunmaktadır.

81,70

24.  Empower Main Course kitabı seviyeme uygundur.

80,63

25.  Proje ödevlerinin faydalı olduğunu düşünüyorum.

82,31

26.  Online ödevler için sanal sınıflara kaydolmakta sorun yaşamıyorum

85,98

27.  Sınıf ortamı (arkadaşlarımın tutumu) dil öğrenmem için elverişlidir.

83,52

28.  Genel olarak verilen eğitimin İngilizce seviyemin gelişimine katkıda bulunduğunu düşünüyorum.

80,90

29.  Sınavlar adil ve objektif olarak değerlendirilmektedir.

83,81

30.  Derslerde verilen ödevlerle ilgili faydalı dönüt almaktayım.

78,09

31.  Okuldaki başarı grafiğimi takip edebiliyorum.

79,41

32.  Konuşma sınavları seviyeme uygundur.

81,27

33.  Dinleme sınavları seviyeme uygundur.

80,97

34.  Yazma sınavları seviyeme uygundur.

80,82

35.  Online ödevler eksiklerimi görmemde etkilidir.

85,36

36.  Sınavlardan aldığım notlar gerçek başarı düzeyimi yansıtmaktadır.

80,55

 

Font Büyüt
Arka Plan Rengini Değiştir