Öğrenci İşleri Birimi


Üniversitemiz bünyesinde hazırlık eğitimi verilen bölümlere yeni kayıtlanan lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin kalite gereklerine uygun biçimde kendi birimlerindeki eğitimine başlayıncaya kadar öğrencilik hizmetlerinin izlenmesi amaçlanmaktadır.

GÖREVLİ PERSONEL VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

  • ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ
  • Hatice ÇANKAYA
  • Tel: 301 08 04

 

  • Bora AKBABA
  • Tel: 301 08 32

 

  • Umut ÖZDEMİR
  • Tel: 301 08 32

 

  • DANIŞMA
  • Ramazan METİN
  • Tel: 301 08 33

 

ÖĞRENCİ FORMLARI:

Sınav Notu İtiraz Dilekçesi (Maddi Hata)

Transkritp Talep Formu

Yabancı Dil Sınavı Muafiyet Başvurusu