Değerli bilim insanları ve araştırmacılar,

26-27 Ekim 2023 tarihleri arasında “Rus Edebiyatında ve Kültüründe İslam ve Müslümanlar” Uluslararası Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir/Türkiye) ev sahipliğinde düzenlenecektir.

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Kongrenin temel amacı, Rus edebiyatında ve kültüründe yer bulan İslam ve Müslümanlar konusunun bilimsel bir zeminde tartışılmasını sağlamaktır. İslam dininin ve Müslümanların Rus edebiyatında ve kültüründeki yeri, farklı bilim alanlarının çalışma konusunu kapsamaktadır. Bu sebeple kongrenin ana temasına uygun çalışmaları olan bilim insanlarına çağrı yapmaktayız. Kongre sonucunda elde edilecek veriler yeni bilimsel araştırmalar için referans olacak ve özellikle çok uluslu katılımla farklı ülkelerden bilim insanları arasında geleceğe yönelik yeni işbirlikleri için fırsatlar yaratılmış olacaktır.

Kongre bildirileri, ISBN’li Bildiriler Kitabı’nda yayınlanacaktır.

Kongre Programı