Ölçme ve Değerlendirme Birimi


Ölçme ve Değerlendirme Birimi, uygulanan eğitim programının başarılı olup olmadığını tespit eder. Hangi konuların ne oranda öğrenildiğini, başarısızlık varsa başarısızlığın kaynağının ne olduğunu belirler. Eğitim-öğretim yılı içerisinde , eğitim devam ederken birim, kısa süreli sınav (quiz) ve ara sınavlarla öğrencilerin hangi konularda eksikleri olduğunu ortaya çıkarır. Ölçme ve Değerlendirme Ofisi Sınav Geliştirme Birimi ve Bilgi İşlem Birimiyle beraber çalışarak eğitiminin kalitesini artırmaya çalışır. Elde edilen istatistiklere göre geri bildirim yaparak, tam öğrenme sağlamaya çalışmaktadır.

 

Ölçme ve Değerlendirme Birimi, akademik yıl içerisinde Sınav Geliştirme Birimi tarafından geliştirilen kısa süreli sınav (quiz), ara sınav, yıl sonu sınavlarını; dönem başında muafiyet ve düzey belirleme sınavlarını değerlendirir. Bu sınavlardan elde edilen puanları yorumlar, sonuçları değerlendirir ve geri bildirim verir.  

 

Ölçme ve Değerlendirme Birimi, her yıl öğrenci memnuniyet anketi yapmaktadır. Öğrenciler bu ankette düşüncelerini, görüşlerini açıkça yazabilmektedir. 2016-2017 Eğitim- Öğretim yılı içerisinde uyguladığımız öğrenci memnuniyet anketi ve sonuçları aşağıda yer almaktadır.

Font Büyüt
Arka Plan Rengini Değiştir