Öğrenci Başarı Durumları


2016-2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde uygulanan yeterlilik sınavında 1783 öğrenci girmiştir. 946 öğrencimiz başarılı olmuş, 837 öğrencimiz başarısız olmuştur. Öğrencilerimizin 53% ‘ü başarı göstermiştir.

 

65-74 Arası Not Alan Öğrenci Sayı       503     28%

65-74 Arası Not Alan Öğrenci Sayı       503     28%

75-84 Arası Not Alan Öğrenci Sayısı    350     20%

85-100 Arası Not Alan Öğrenci Sayısı 120        7%

2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonunda uygulanan yeterlilik sınavında sınava giren 1783 öğrencimizin 28%’i 65-74 puan arası, 20%’si 75-84 puan arası ve 7%’si 85 ve üstü not almıştır.

 

Font Büyüt
Arka Plan Rengini Değiştir