Mesleki Gelişim Birimi


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

MESLEKİ GELİŞİM BİRİMİ – PROFESSIONAL DEVELOPMENT UNIT

“When teachers stop learning, so do students – Öğretmenler öğrenmeyi bıraktığında,

öğrenciler de bırakır” – Jim Knight

 

DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim kadrosunun sürekli öğrenimine ve gelişimine büyük önem verir. Bu amaca hizmet etmesi için okutmanlarının ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişim programı hazırlayacak bir “Mesleki Gelişim Birimi” – Professional Development Unit (PDU) oluşturulmuştur.

Birim Üyeleri

Okt. Özlem Aktaş (Başkan)

Okt. Elgiz Kan Çelenay

Okt. Nigel Ashley

MİSYONU

Mesleki Gelişim Birimi, Yüksekokulumuzda mesleki gelişim ve işbirliğini ön planda tutarak pozitif bir atmosfer yaratmayı ve öğretim elemanlarını,  ihtiyaçları olan beceri ve tekniklerle donatarak sınıf içi öğretimin kalitesini yükseltmeyi hedefler. Mesleki Gelişim Birimi, ayrıca İlköğretim ve lise düzeyinde eğitim yapan okullarda çalışan yabancı dil öğretmenlerinin, alandaki gelişmeleri takip edebilmeleri ve öğretme becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla gereksinime göre şekillenen seminer ve çalıştaylar düzenler. Mesleki Gelişim Birimi aynı zamanda Eğitim Fakültesi İngilizce, Almanca ve Fransızca Öğretmenliği öğrencilerinin alan bilgisine katkıda bulunmak üzere atölye ve seminerler organize eder.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MESLEKİ GELİŞİM BİRİMİ GÖREV TANIMI;

 1. Mesleki Gelişim Birimini yönetmek
 1. Mesleki Gelişim Birimi için sunulan bütün kaynakların etkili bir biçimde idaresini sağlamak
 2. Mesleki Gelişim Birimi için hedefleri saptamak ve aksiyon planı hazırlamak
 3. Birimin düzenli işlevini sürdürebilmesi için Mesleki Gelişim Birimi elemanları ile düzenli toplantılar yapmak
 4. Mesleki Gelişim Biriminin çalışmalarını değerlendirmek
 1. Yabancı Diller Yüksekokulundaki eğitim kalitesini arttırmak için öğretim elemanlarının              

      ihtiyaçları doğrultusunda hizmet içi eğitim ve geliştirme programları düzenlemek

 1. Hizmet-İçi Eğitim ve Geliştirme alanındaki uzmanlığı Yabancı Diller Yüksekokulu politikası doğrultusunda planlamak
 2. Her akademik yıl başında göreve yeni başlayacak olan öğretim elemanlarına oryantasyon sağlamak
 3. Oryantasyon programını değerlendirmek ve bu doğrultuda programda gerekli iyileştirme ve düzeltme çalışmaları yapmak
 4. Her akademik yılın başında öğretim elemanlarının hizmet-içi-eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için anket hazırlayıp sonuçlarını değerlendirerek ihtiyaçları saptamak
 5. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda yıl boyunca hizmet-içi-gelişim seminerleri ve kurslar düzenlemek
 6. Sınıf gözlemleri için gerekli olan formları veya dokümanları hazırlamak
 7. Diğer birimlerde görev almış öğretim elemanları için eğitim ve geliştirme seminerleri düzenlemek
 8. Konferansları ve araştırmaları yönetmek
 1. Yapılacak ulusal veya uluslararası İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi ve Fransız Dili Eğitimi seminer ve konferansları ile ilgili bilgileri duyurmak
 2. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak konferansları düzenlemek
 3. Diğer ilgili kurumlarla veya okullarla iletişimi sağlamak
 4. Ulusal veya uluslararası İngiliz, Alman ve Fransız Dili Eğitimi seminer ve konferanslarına katılarak yüksekokulu temsil etmek ve yüksekokulu dil eğitimindeki gelişmeler konusunda bilgilendirmek
 1. Yüksekokul Müdürlüğü, Bölüm Başkanları ve diğer koordinatörlüklerle etkili iletişimi

    sağlayarak eğitim ve geliştirme konularını saptamak

 1. Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve diğer koordinatörlerle birlikte düzenli toplantılara katılarak eğitim ve geliştirme için gerekli ihtiyaçları gözden geçirmek
 2. Gerektiğinde koordinatörlere destek sağlamak
 1. Yabancı Diller Yüksekokulundaki idare ve gelişmeye katkıda bulunmak
 1. Okul politikası ve işlemlerinin oluşturulmasına katılmak
 2. Stratejik planlama işlemine katılmak
 3. Okulun günlük işleyişine katılmak
 4. Karar alma aşamasına katılmak
 5. Mesleki Gelişim Birimi işleri hakkında düzenli rapor vermek

MESLEKİ GELİŞİM BİRİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

 1. HİZMET ÖNCESİ EĞİTİM

AMAÇ: Kuruma yeni alınan elemanlara Yabancı Diller Yüksekokulu’nu tanıtmak, öğretim elemanından beklentileri belirtmek ve daha yüksek performans göstermesini sağlamak amacıyla ön eğitim vermek.

KAPSAM: Yabancı Diller Yüksekokulu’ndaki tüm birimlerin tanıtımını ve tüm yeni öğretim elemanlarını kapsar.

 1. KURUM GENELİ MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERLERİ

AMAÇ: Öğretim elemanlarını değişen ve gelişen mesleki yöntemler hakkında bilgilendirmek ve sınıf içi performanslarını arttırmak.

KAPSAM: Yabancı Diller Yüksekokulunda çalışan tüm öğretim elemanları

 1. KURUMLARARASI MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERLERİ

AMAÇ: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında çalışan yabancı dil öğretmenlerinin, fikir alışverişinde bulunmaları, yabancı dil öğretimindeki yenilikleri takip edebilmeleri ve öğretmenlik becerilerini bir üst seviyeye taşımalarına yardım etmek, gerektiğinde öğretmenlerle yapılan görüşmeler çerçevesinde kurumların ihtiyaçlarını analiz edip, bu ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş 60 ya da 90 dakikalık atölye çalışmaları, seminer haftalarına göre planlanmış eğitim ve çalıştaylar düzenlemek.

KAPSAM: Bu eğitimler devlet okulları ve özel okullarda çalışan yabancı dil eğitmenlerini kapsar.

İÇERİK:

Atölye ve Seminer Başlıkları

Classroom Management Fundamentals – Sınıf Yönetiminin Temeltaşları

Learner types/styles – Öğrenci Tipleri; Öğrenme Şekilleri

Task-based learning – Görev Temelli Öğrenme

Learner Motivation and Engagement – Öğrenci Motivasyonu

Blended Learning / Flipped Learning – Teknolojiyle Harmanlanmış Öğrenme

Mindfulness for the Art of Teaching – Öğretme Sanatında  Bilinçli Farkındalık Uygulamaları

Teaching Vocabulary – Sözcük Öğretimi

Game based learning – Oyun Temelli Öğrenme

Creative Writing – Yaratıcı Yazma

Storytelling in the Classroom – Sınıfta Öykü Anlatımı

Storyline in the Classroom – Sınıfta Öyküsel Gerçeklik

Creative Reading – Yaratıcı Okuma

Drama in the classroom – SınıftaYaratıcı Drama

Adapting the Course Book /Curriculum – Ders Kitabı ve Programı Entegrasyonu

Speaking strategies – Konuşma Stratejileri

Effective listening Etkili Dinleme

 

 1. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERLERİ

AMAÇ: Buca Eğitim Fakültesi, İngilizce, Almanca ve Fransızca Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin sınıfta uygulayabilecekleri teknikleri, karşılaşabilecekleri problemleri ve çözümlerini düzenlenen atölye ve seminerlerde sunmak,  alandan kişilerle fikir alışverişinde bulunmalarını sağlayarak mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak.

KAPSAM: 9 Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği ve Fransızca Öğretmenliği Bölümü öğrencilerini kapsar.

 

2016 – 2017 ETKİNLİK PROGRAMI

Font Büyüt
Arka Plan Rengini Değiştir