Şube Değişiklikleri

Yayınlanma Tarihi: 01-02-2018

Tüm öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize duyurulur:
 
1. Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile 2017-2018 bahar dönemi itibariyle A4, A6, A20, İA2 ve İA3 şubeleri kapatılmıştır. Öğretim elemanı yetersizliği nedeniyle kapatılan şubelerdeki öğrencilerin 05 Şubat 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni derslik bilgileri ekteki listededir. Ayrıca bu bilgiler okulumuzun internet sayfasında ve öğrenci duyuru panolarında ilan edilmiştir.
 
 
2.  Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2017-2018 bahar dönemi 05 Şubat 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere derslikleri değişen şubelerin yeni derslikleri şu şekildedir:
 
 
ŞUBE YENİ DERSLİK
A9. →     YDY Z-07
A27→     YDY Z-05
B13→     YDY G-08
B14→ YDY G-01
B24→ YDY 206
B29→ YDY 207
B32→ YDY Z-10
B33→ YDY Z-14
 
 
DEÜ YDY KOORDİNATÖRLÜK